Dompelpomp

Dompelpompen

Een dompelpomp staat ook wel bekend als klokpomp of vuilwaterpomp en bestaat uit een combinatie van pomphuis en elektromotor. Deze motor bevindt zich in een hermetisch afgesloten ruimte zodat deze zonder gevaar van kortsluiting ondergedompeld kan worden in een vloeistof.

In het algemeen zijn deze pompen uitgevoerd met vlotterschakelaar. Wanneer het water in de af te pompen ruimte een bepaald niveau bereikt heeft, zal de pomp aanslaan en het water afvoeren tot het niveau zich weer onder het gewenste peil bevind.

De meest voorkomende situatie waarbij een dompelpomp toegepast wordt, is het afpompen van grondwater uit kelders en kruipruimtes. Ze kunnen vuil water verwerken mits deze niet verontreinigd is met te grote, vaste bestanddelen. Vanwege deze eigenschap worden gelijksoortige pompen ook wel gebruikt in vijvers.

dompelpomp

Alhoewel deze pompen redelijk vervuild water kunnnen verwerken, moet er wel met zorg gekeken worden naar de plaatsing van het apparaat. In kruipruimtes kan de pomp namelijk vrij makkelijk deels wegzinken in een bodem van zand of modder. Het mag duidelijk zijn dat dit een negatieve invloed heeft op de werking en levensduur. Zorg voor een harde ondergrond door het plaatsen van stoeptegels of hang de pomp op zo een wijze op dat deze vrij is van de bodem. Gebruik nooit het aansluitsnoer om de pomp op te hangen. Hiervoor zijn voorzieningen getroffen waar een kabel of ketting aan bevestigd kan worden.

Indien u last heeft van grondwater onder de vloer van uw huis, graaf dan een put waarin de dompelpomp geplaatst kan worden. Op deze manier wordt er voor gezorgd dat de pomp zich altijd op het laagste punt bevind voor de meest efficiente werking. Is er geen mogelijkheid om een put te graven, zoals in een kelder bijvoorbeeld, dan kan het aanschaffen van vlakzuigmodel uitkomst bieden. Deze modellen kunnen afpompen tot een niveau van enkele millimeters. Het is overigens ook een goed gebruik om een keerklep aan te brengen in de leiding aan de perszijde van de pomp om terugstroming van water tegen te gaan na het afslaan van de pomp. Sommige modellen zijn standaard al uitgerust met een keerklep. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor meer informatie hierover.

Vanwege de vlotter schakelt de pomp automatisch aan en uit maar in sommige gevallen kan het nodig zijn dat deze continu draait of handmatig geschakeld kan worden. In veel gevallen is een dompelpomp uitgevoerd met een voorziening om deze continu te laten draaien. Het is nu enkel nog nodig om een schakelaar te plaatsen voor handmatige bediening. Gebruik hiervoor een dubbelpolige schakelaar met het oog op veiligheid. Er zijn fabrikanten die hiervoor bijpassende sets leveren.

Onderhoud van de dompelpomp

Voor het in gebruik nemen van het apparaat, deze grondig inspecteren op defecten. Hou goed in gedachten dat er gewerkt wordt met electriciteit en water en deze twee gaan normaal gesproken niet hand in hand.

Zorg altijd voor een vorstvrije omgeving tijdens het gebruik maar zeker ook wanneer de pomp buiten bedrijf en opgeslagen is. Voordat het apparaat opgeslagen wordt moet het pomphuis goed schoon gespoeld worden. Wanneer de pomp voor langere tijd wordt opgeslagen moet af en toe de motor handmatig gedraaid worden om het hele mechaniek gangbaar te houden. Voordat er overgegaan wordt tot ingebruikname na een lange periode van opslag moet de dompelpomp goed gecontroleerd worden.

Aanschaf

Dompelpompen zijn eenvoudig en veilig online te bestellen. Veilig omdat er bij de keuze slechts enkele punten naar voren komen waar naar gekeken dient te worden. Over het algemeen stijgt de prijs overeenstemmend met de doorvoercapaciteit. Pompen die 15.000 liter per uur aan kunnen zijn simpelweg duurder dan die met een capaciteit van 7.000 liter per uur.

De hoeveelheid water dat afgevoerd kan worden is waarschijnlijk het zwaarst wegende criterium. Daarnaast zijn opzuighoogte en netsnoerlengte punten om op te letten. Verder zijn opties als afstelbare vlotter en continue draaistand voor sommige situaties van belang.

Een dompelpomp is in principe een eenvoudig apparaat met weinig onderdelen en met maar 1 bepaalde functie die verricht dient te worden. Een keuze tijdens een online aanschaf hoeft dus in zijn geheel geen lang te duren en is, in vrijwel alle gevallen, goedkoper dan aanschaf in een conventionele winkel.